لینک نما

  

  

  

زیر یک سقف

 

قطعا تلسکوپی که شما انتخاب کرده اید یا خواهید کرد، متناسب با نیاز شما است. اما همیشه برپایی یک تلسکوپ و مسقر ساختن و دوباره جمع کردن آن، دغدغه ایست که اکثر رصد گران خانگی با آن مواجه هستند و بنابراین سعی می کنند رصد خود را محدود به مناطق خاص و بیرون از منزل انجام دهند و لذت یک شب رصدی از آسمان حیاط یا بام منزل را از دست می دهند.
رصدخانه های خانگی جایگاهی است که دقیقا برای همین منظور تهیه شده است. مکانی دنج و زیبا که به دور از هرگونه دغدغه ای، شما را به مهمانی آسمان می برد...