لینک نما

  

  

  

مقالات نجوم رادیویی

نجوم رادیویی

زمان زیادی از کشف تصادفی تابش رادیویی کهکشانی نمی گذرد. در این مدت کوتاه نجوم رادیویی به لطف پیشرفتهای فناوری زیادی که در زمینه الکترونیک و مخابرات ...

 
ساختار فني راديوتلسكوپها

راديوتلسكوپها همانند دستگاه هاي راديويي معمولي كه در تمام منازل يافت مي شود، كار مي كنند. اما ميان اين دو وسيله، دو تفاوت عمده وجود دارد. ...

 
تصويرسازي از امواج راديويي

رنگ، روش چشم ما براي توصيف امواج است. چشم ما براي رؤيت محدوده كوچك طيف مرئی به سه رنگ اصلي آبي، سبز و قرمز مجهز ...

 
تلسکوپ رادیویی

رابزاری كه براي مشاهده راديویی آسمان مورد استفاده قرار می گيرد را تلسکوپ رادیویی می نامند. اين وسيله از نظر ساختار ...