لینک نما

  

  

  

گزارش کارگاه نجوم و ستاره شناسی مدرسه شهید باهنر

گزارش کارگاه نجوم و ستاره شناسی مدرسه شهید باهنر: موسسه علوم و کیهان شناسی هفت آسمان در ادامه ی برگزاری کارگاه های نجوم و ستاره شناسی ویژه ی مدارس،کارگاهی تحت عنوان 2 ساعت با آسمان، با همکاری مدرسه راهنمایی دخترانه غیر دولتی شهید باهنر (منطقه ی یک آموزش و پرورش استان البرز) برگزار نمود. این برنامه ساعت 12:30 با توضیحاتی پیرامون نجوم چیست؟ (نجوم به زبان ساده) آغاز شد. به منظور ارائه خدمات بهتر و امکان استفاده بیشتر دانش آموزان از توضیحات کارشناسان، حضار به دو گروه 12 نفره تقسیم شدند.گروه اول برنامه را رأس ساعت 13:30با پخش مستند جذابImax cosmic voyage با موضوع ابعاد جهان هستی به همراه توضیحات کارشناس در سایت مدرسه به پایان رساندند. به موازات برنامه اجرا شده، گروه دوم در محوطه آزاد با کمک یک دستگاه تلسکوپ 10 اینچ داپسونی با نحوه ی رصد خورشید، آشنایی با لکه های خورشیدی و چگونگی تشکیل آنها آشنا شدند. برنامه با پخش مستند نامبرده برای گروه دوم و انجام رصد خورشید مختص گروه اول رأس ساعت 14 به پایان رسید.