لینک نما

  

  

  

کتاب های نجوم رادیویی

Radio observations of high mass star forming regions

Massereiche Sterne entstehen im Inneren von dichten Molekulwolken. In dieser Arbeit wird der Ein ...

 
رادیویی

تا پیش از سال ۱۹۳۳ که امواج رادیویی با منشا فرازمینی به طور کاملا تصادفی کشف شدند، مطالعه اجرام سماوی تنها در طول موج مرئی ...