لینک نما

  

  

  

گزارش کارگاه نجوم و ستاره شناسی دبیرستان روشنگر

دبیرستان غیر دولتی دخترانه روشنگر ( ناحیه 3 آموزش و پرورش استان البرز ) با همکاری موسسه علوم و کیهان شناسی هفت آسمان در تاریخ 1391/9/26 کارگاه نجوم و ستاره شناسی برگزار نمود. بخش اول این کارگاه رصد خورشید بود که بر فراز پشت بام مدرسه انجام گرفت و حضار با کمک توضیحات کارشناسان موسسه و با استفاده از ابزارهای اپتیکی و تلسکوپ های موجود به رصد لکه های خورشیدی پرداختند. در ادامه همایش علمی و سینما فضا اجرا شد. بخش اول همایش سخنرانی پیرامون خورشید و ساختار درونی آن و علت و چگونگی ایجاد لکه های خورشیدی ارائه گردید که با پخش مستند cosmos همراه بود .موضوع بعدی همایش ابعاد جهان هستی و توضیحات کارشناسی درباره مستند علمی Imax cosmic voyage بود. بخش پایانی برنامه که همزمان با غروب آفتاب آغاز شد، رصد ماه و سیاره مشتری بود که با استقبال خوب حضار مواجه گردید. بخش های رصدی این کارگاه با کمک دو دستگاه تلسکوپ 10 اینچ دابسونی و 4.5 اینچ EQ5 صورت پذیرفت. این کارگاه 4 ساعته که با حضور 20 نفر از دانش آموزان و اولیاء مدرسه برگزار گردید رآس ساعت 18:30 به پایان رسید.


برای مشاهده تصاویر اینجا کلیک کنید.